1x1 Store | Thế Giới Vuông - Xưởng Gỗ Thủ Công 3D Pixel

Săn Sale: Sản phẩm trưng bày

Là sản phẩm mẫu được bày tại Workshop. Bị ảnh hưởng bới thời gian nên chất lượng còn 90-95%. Do số lượng sản phẩm có hạn và bán nhanh, nên Xưởng sẽ từ chối đơn nếu kho đã hết.

Chương trình: Đang diễn ra

Chất lượng

Kết cấu hoàn chỉnh, không gãy
Màu sắc phản ánh chuẩn mô hình gốc
Độ hoàn thiện, chi tiết cao

Giá & mua hàng

Giảm 40% - 60% giá niêm yết
Số lượng sản phẩm có hạn
Đặt hàng qua nhắn tin FB hoặc mua trên web

Danh sách sản phẩm:
10 sản phẩm

Giỏ hàng