1x1 Store | Thế Giới Vuông - Xưởng Gỗ Thủ Công 3D Pixel

Thành viên 1x1

Sau khi mua hàng, 1x1 tự động tạo tài khoản thành viên cho bạn bằng số ĐT. Tài khoản này dùng để tích điểm X.Point (1 x.point = 10,000 đ).
Điểm X.point dùng để mua các mặt hàng miễn phí hoặc tích điểm lên cấp độ VIP, VIP+.

Giỏ hàng