1x1 Store | Xưởng Gỗ Thủ Công

Web & sàn TMĐT

Danh sách website thành viên 1x1 Studio & gian hàng trên các sàn TMĐT:

1. Việt Nam

Web: 1x1store.com (Mô hình gỗ)

Web: 1x1sale.com (Mô hình 14+)

Shopee: Xưởng 1x1

Lazada: Xưởng 1x1

2. Quốc Tế

Web: 1x1shop.net

Etsy: Comming soon

Amazon: Comming soon

Đang Sale

Mô Hình Gỗ Cáo Fox Minecraft

Mô Hình Gỗ Cáo Fox Minecraft

150.000₫  187.500₫
Mô Hình Gỗ Lạc Đà Nam Mỹ Minecraft Llama
Mô Hình Gỗ Nhân Vật Joker

Mô Hình Gỗ Nhân Vật Joker

280.000₫  350.000₫
Mô Hình Gỗ Vẹt Minecraft Parrot

Mô Hình Gỗ Vẹt Minecraft Parrot

160.000₫  200.000₫
● ●

Giỏ hàng