MiniGame

BigGame #1: Hãy decor theo cách của bạn (22/5)

Các chương trình Big Game được tổ chức trên Fanpage Xưởng 1x1

MiniGame #3: Đếm số màu 3 mô hình (15/5)

Các chương trình MiniGame được tổ chức trên Fanpage Xưởng 1x1

MiniGame #2: Đoán số gỗ mô hình chó Perro (8/5)

Các chương trình MiniGame được tổ chức trên Fanpage Xưởng 1x1

MiniGame #1: Đoán tên 10 mô hình đã bị pixel hóa (3/5)

MiniGame #1: Đoán tên 10 mô hình đã bị pixel hóa

Giỏ hàng